UIga z tytułu wychowywania dzieci 2022

Ważne!
Kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko w 2022 r., by rodzice nie stracili prawa do ulgi prorodzinnej, wzrosła z 3 089 zł do 16 061,28 zł.

Ulga prorodzinna – jedna z najczęściej stosowanych ulg przez podatników. W 2022 r. o wiele więcej rodziców z niej skorzysta. Wszystko to za sprawą nowelizacji przepisów i podwyższenia limitu zarobków dziecka. Ulga może okazać się szczególnie ciekawa nie tylko dla rodziców, którzy korzystali z niej do tej pory, ale i dla podatników, którzy zmienili w 2022 r. formę opodatkowania np. z ryczałtu na zasady ogólne i dotąd nie stosowali odliczenia na dzieci.

Przede wszystkim, ulga dedykowana jest dla podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Niestety podatnicy podatku liniowego, czy ryczałtu nie mogą z niej skorzystać.

Ulga przysługuje na każde dziecko i jest nielimitowana w stosunku do liczby posiadanych dzieci … niemniej … jej wysokość zależy już od liczby posiadanych dzieci tj.:

  • 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie) przysługuje na pierwsze i drugie dziecko, 
  • 2000,04 zł rocznie (166,67 zł miesięcznie) przysługuje na trzecie dziecko,
  • 2700,00 zł rocznie (225,00 zł miesięcznie) przysługuje z tytułu wychowania czwartego i każdego kolejnego dziecka.

Jeżeli rodzic/ rodzice posiadają tylko 1 dziecko, to uprawnienie do skorzystania z ulgi jest zależne od wysokości ich zarobków. 

Limit dochodu rodziców (małżonków) to 112.000 zł,  jeżeli dziecko wychowują razem (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i jego małżonka). Taka sama kwota limitu przewidziana jest dla osoby samotnie wychowująca dziecko (panny/ kawalera, wdowy/wdowca, rozwódki/rozwodnika). Jeżeli zaś, rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – limit dochodów uprawniający do ulgi jest dużo niższy i wynosi 56.000 zł dla każdego z rodziców.


Call Now Button